}

תודה שבאתם לשנות!

תרומה למען עמותות הן צעד משמעותי מאוד לכיוון הצלת כדור הארץ

תרומות עוזרות לעמותות וארגונים שונים להמשיך לפעול כדי לנסות לעצור את ההתחממות הגלובלית!

חזרה לדף הראשי